Політика антиплагіату

Редакційна колегія журналу «Наука та інновації» приймає до друку оригінальні статті, що раніше не публікувалися в будь-яких інших друкованих та електронних виданнях. У випадку виявлення плагіату стаття відхиляється без розгляду щодо опублікування в журналі. У разі виникнення будь-яких конфліктів між редакцією журналу та автором (авторами) редакційна колегія керується стандартами публікаційної етики, сформульованими Комітетом з публікаційної етики. Більше інформації за посиланням: https://publicationethics.org/.

Якщо автор не приймає зауваження та побажання рецензента, редакційна колегія розглядає конфліктну ситуацію та приймає остаточне рішення. Якщо це рішення не задовольняє автора, автор має право відмовитись від публікації свого матеріалу.

Для всіх статей, що подаються на рецензування, рівень унікальності авторського тексту визначається за допомогою відповідного програмного забезпечення, що аналізує рівень унікальності статті, використання джерел інофрмації та частковий збіг тексту з іншими роботами («eTXTАнтіплагіат», «Advego Plagiatus»).