Про журнал

Науково-практичний журнал «Наука та інновації» Національної академії наук України започатковано у 2005 році Постановою Національної академії наук України №7 від 12.01.2005.

Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») з технічних та економічних галузей науки.

 

Редакційна колегія журналу «Наука та інновації» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій та дотримується політики відкритого доступу. Всі статті, що надходять до Редакційної колегії, в обов'язковому порядку проходять рецензування й перевірку на плагіат. Журнал надає користувачам гарантії відповідно до зазначених зобов'язань. Публікація матеріалів безкоштовна.

 

Журнал виходить 6 разів за рік - Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ 20704-10504ПР від 18.04.14.

З січня 2014 року журнал виходить двома паралельними випусками: україномовна версія - «Наука та інновації» (ISSN 1815-2066 (print), ISSN 2413-497X (online), інтернет–сторінка https://scinn.org.ua/ojs/index.php/ni) та англомовна версія – «Science and innovation» (ISSN 2409-9066 (print) ISSN 2413-4996 (online), інтернет–сторінка https://scinn.org.ua/ojs/index.php/scine).

Мова видання: українська, англійська

Засновник: Національна академія наук України
Видавець: Видавничий дім «Академперіодика»

Головний редактор – академік НАН України Патон Борис Євгенович

Відповідальний секретар редакції – Яцків Тетяна Михайлівна

 

Проблематика

Основну увагу в публікаціях приділено висвітленню проблем інноваційної політики в Україні, результатів перспективних досліджень і розробок інститутів Національної академії наук України, університетів та інших організацій, а також оприлюдненню питань комерціалізації наукових проєктів і впровадження їх у різні галузі господарювання та виробництва. В журналі публікуються оригінальні роботи з різних напрямів науки й техніки, які є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України; оглядові матеріали, присвячені інформаційному супроводу інноваційної діяльності та висвітленню діяльності інноваційних структур.

 

Рубрики журналу

  • Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики (законодавчі, методологічні та економічні аспекти інноваційної політики, дискусійні матеріали).
  • Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України (результати перспективних досліджень і розробок установ Національної академії наук України).
  • Наукові основи інноваційної діяльності (результати перспективних досліджень і розробок з різних напрямів науки й техніки: приладобудування; телекомунікації, зв’язок і навігація; нанотехнології та функціональні матеріали; транспортні й будівельні технології; сільськогосподарські та аграрні технології; екологічні технології та біотехнології; енерго- й ресурсозбереження).
  • Правова охорона інтелектуальної власності (питання створення, охорони та використання обєктів права інтелектуальної власності у сфері науки, розробок та інновацій; актуальні питання правових та практичних аспектів охорони прав інтелектуальної власності в академічній сфері, які стосуються безпосередньо діяльності наукових установ та науковців).
  • Світ інновацій (ноу-хау й трансфер технологій, інноваційні структури, новини науково-інноваційної сфери).