8(4)12

Nauka innov. 2012, 8(4):89–98
https://doi.org/10.15407/scin8.04.089

L.S. Fainzilberg, T.J. Bekler
International Research and Training Centre for Information Technology and Systems of the National Academy of Science NAS of Ukraine and Ministry of Education, Youth and Sports of Ukraine, Kyiv

 

Program-Technical Complex to Generate Artificial Electrocardiogram Realistic Forms

Section: Scientific and Technical Innovative Projects of National Academy of Sciences of Ukraine
Language: Ukrainian
Abstract: A validation methodology of metrological characteristics of digital electrocardiographs based on the model of generation of realistic artificial electrocardiograms under internal and external disturbances is proposed. The results of experimental studies of portable electrocardiograph with finger electrodes are presented.
Key words: mathematical model, electrocardiogram, metrological characteristics

References:
1. Bojun V.P., Lushhyk U.B., Malynovs'kyj L.B., Novyc'kyj V.V. Gemodynamichna laboratorija «MakroMikro Potok» dlja kompleksnogo doslidzhennja ta efektyvnoi' korekcii' sudynnoi' systemy ljuds'kogo organizmu . Nauka innov. 2010, 6(1):45-58 [in Ukrainian].
https://doi.org/10.15407/scin6.01.045
2. Kornac'kyj V.M. Problemy zdorov’ja suspil'stva ta prodovzhennja zhyttja. Kyiv: Vyd-tvo Instytutu kardiologii' im. M.D. Strazheska. 2006. 46 s. [in Ukrainian].
3. Fajnzil'berg L.S. FAZAGRAF® - jeffektivnaja informacionnaja tehnologija obrabotki JeKG v zadache skrininga ishemicheskoj bolezni serdca . Klinicheskaja informatika i telemedicina. 2010. T. 6, vyp. 7. S. 22-30 [in Russian].
4. Fajnzil'berg L.S. Sposib integral'noi' ocinky potochnogo stanu sercevo-sudynnoi' systemy ljudyny. Patent Ukrai'ny No. 24517, MKY A61 B 5/024. Zajavleno 21.05.97; Opubl. 30.10.98, Bjul. 1998, No. 5. 4 s. [in Ukrainian].
5. Fajnzil'berg L.S. Jeffektivnaja procedura podavlenija sosredotochennyh garmonicheskih pomeh pri cifrovoj obrabotke signalov slozhnoj formy. Upravljajushhie sistemy i mashiny. 2008. No. 4. S. 49-57; 67 [in Russian].
6. Fajnzil'berg L.S. Adaptivnoe sglazhivanie shumov v informacionnyh tehnologijah obrabotki fiziologicheskih signalov. Matematichnі mashini і sistemi. 2002. No. 3. S. 96–104 [in Russian].
7. Fainzilberg L.S. ECG Averaging based on Hausdorff Metric . Int. J. Biomagnetism. 2003. Vol. 5. No. 1. P. 236-237.
8. Fajnzil'berg L.S. Komp'juternyj analiz i interpretacija jelektrokardiogramm v fazovom prostranstve . Sistemnі doslіdzhennja ta іnformacіjnі tehnologії. 2004. No. 1. S. 32-46 [in Russian].
9. Fajnzil'berg L.S., Bekler T.Ju., Glushauskene G.A. Mate ma ticheskaja model' porozhdenija iskusstvennoj jelekt rokardiogrammy s zadannymi amplitudno-vremennymi harakteristikami informativnyh fragmentov . Problemy upravlenija i informatiki. 2011. No. 5. S. 61-72 [in Russian].
10. McSharry P.E., Clifford G., Tarassenko L., Smith L.A. A dynamical model for generating synthetic electro cardiogram signals . IEEE Transaction оn biomedical Engineering. 2003. No. 3. P. 289-294.
https://doi.org/10.1109/TBME.2003.808805
11. Murashko V.V., Strutynskij A.V. Jelektrokardiografija. Moskva: Medicina, 1991. 288 s. [in Russian].
12. Baevskij R.M., Kirilov O.I., Kleckin S.M. Matematicheskij analiz izmenenij serdechnogo ritma pri stresse. Moskva: Nauka, 1984. 224 s. [in Russian].
13. Fajnzil'berg L.S., Bekler T.Ju. Primenenie matematicheskogo modelirovanija v issledovanii novogo metoda medicinskoj diagnostiki . Vіsnik Nacіonal' nogo tehnіchnogo unіversitetu «Har'kіvs'kij polіtehnіchnij іnstitut». Tematichnij vipusk: Іnformatika і modeljuvannja. Har'kіv: NTU «HPІ», 2011. No. 36. S. 183-188 [in Russian].