8(4)07

Nauka innov. 2012, 8(4):45–50
https://doi.org/10.15407/scin8.04.045

G.E. Polischuk, V.V. Martich, E.V. Hrabovska, E.I. Kovalevska
National University of Food Technologies, Kyiv

 

Study of Individual Reological Characteristics of Hydrated Wheat Germ as Ice Cream Structure Stabilizers

Section: Scientific Basis of Innovation Activity
Language: Ukrainian
Abstract: The basic rheological characteristics of wheat germ suspensions for the formation and stabilization of ice cream structure with a combined raw material composition are studied. Technological effectiveness of the grain component compared with wheat flour as a classical plant stabilizer is proven.
Key words: structure formation, wheat germ, rheological properties, ice cream.

References:
1. Skorchenko T.A., Os'mak T.G. Suhi sumishi dlja morozyva ozdorovchogo ta likuval'no-profilaktychnogo pryznachennja . Molochnoe delo. 2008. No. 4. S. 11-13 [in Ukrainian].
2. Polishhuk G.Je., Vovkodav N.I., Rybak O.M., Breus N.M. Rozroblennja matematychnyh modelej dlja prognozuvannja reologichnyh harakterystyk morozyva z netradycijnymy recepturnymy komponentamy . Molochna promyslovist'. 2008. No. 6 (49). S. 40-43 [in Ukrainian].
3. Zarodok pshenychnyj harchovyj: TU U 45.22.014:1995, chynnyj vid 1995-05-01 [in Ukrainian].
4. Typova tehnologichna instrukcija z vyrobnyctva morozyva molochnogo, vershkovogo, plombir; plodovo-jagidnogo, aromatychnogo, sherbetu, l'odu; morozyva z kombinovanym skladom syrovyny TTI 31748658-1-2007 do DSTU 4733:2007, 4734:2007, 4735:2007, chynna vid 01.01.2008 [in Ukrainian].
5. Spravochnik po proizvodstvu morozhenogo. Ju.A. Olenev, A.A. Tvorogova, N.V. Kazakova, L.N. Solov'eva. Moskva: DeLi print, 2004. 798 s. [in Russian].
6. Mank V.V. Koloi'dna himija: Pidr. L.S. Volovyk, Je.I. Kovalevs'ka, V.V. Mank ta in. red. V.V. Manka. Kyiv: 1999. 238 s. [in Ukrainian].
7. Rodionova N.S. Issledovanie processa obogashhenija molochnogo syr'ja biologicheski aktivnymi ingredientami rastitel'nogo proishozhdenija . Pitanie i obshhestvo. 2010. No. 7. S. 4-6 [in Russian].
8. Kretovich V.L. Biohimija zerna i hleba: monografija. V.L. Kretovich. Moskva: Nauka, 1991. 133 s. [in Russian].