Portable System SKOP-8М for Measurement and Analysis of Acoustic Emission Signals

TitlePortable System SKOP-8М for Measurement and Analysis of Acoustic Emission Signals
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsSkalsky, VR, Klym, BP, Plakhtiy, RM, Pochapsky, Ye.P, Stankevych, ОM, Tolopko, Ya.D, Velyky, PP
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin6.03.020
Volume6
Issue3
SectionScientific and Technical Innovative Projects of National Academy of Sciences of Ukraine
Pagination20-29
LanguageUkrainian
Abstract
Schematic solutions and functional possibilities of the analog and digital signal conversion units and blocks of the modernized portable eight-channel system SKOP-8M for measurement and analysis of acoustic emission signals is described. It is shown that they are engineered according to the trends of modern circuit technology and application of the elementary base of the known world producers. The software description for the developed system is presented; its abilities for in-service application, that include data recording stages, preliminary treatment, visualization and storage of acoustic-emission information are illustrated. Schematic solutions for electronic units and blocks are considered, basic technical characteristics of the system are listed.
Keywordsacoustic emission, multichannel portable measuring system, software, technical diagnostics
References
1. Skal's'kyj V.R., Koval' P.M. Akustychna emisija pid chas rujnuvannja materialiv, vyrobiv i konstrukcij. Metodologichni aspekty vidboru ta obrobky informacii'. L'viv: Spolom, 2005 [in Ukrainian].
2. Skal's'kyj V.R., Demchyna B.G., Karpuhin I.I. Rujnuvannja betoniv i akustychna emisija (ogljad). Povidomlennja 2. Korozija zalizobetonu. Aparaturni zasoby. AE - kontrol' ta diagnostyka budivel'nyh sporud. Tehnych. dyagnostyka y nerazrushajushhyj kontrol'. 2000. No 2: 9-27 [in Ukrainian].
3. DSTU 4227-2003. Nastanovy shhodo provedennja akustyko-emisijnogo diagnostuvannja ob’jektiv pidvyshhenoi' nebezpeky. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrai'ny, 2003 [in Ukrainian].
4. Skal'skij V.R. Pribor dlja registracii signalov akusticheskoj jemissii SVR-4. Tehnich. diagnostika i nerazrush. kontrol'. 1995. No 1: 71-79 [in Russian].
5. Skal's'kyj V.R., Pustovoj V.M., Barhan A. Portatyvnyj nakopychuvach vyborok sygnaliv akustychnoi' emisii' SVR — 6. Tehnych. dyagnostyka y nerazrush. kontrol'. 1999. No 3: 35-46 [in Ukrainian].
6. Skal's'kyj V.R., Karpuhin I.I. Modernizovanyj portatyvnyj nakopychuvach vyborok sygnaliv akustychnoi' emisii' SK-7. Zb. nauk. prac' FMI NAN Ukrai'ny «Fizychni metody ta zasoby kontrolju seredovyshh, materialiv ta vyrobiv», Kyi'v–L'viv, 2002. Vyp. 7. S. 77-82 [in Ukrainian].
7. Vos'mykanal'nyj portatyvnyj prylad akustychnoi' emisii'. V.R. Skal's'kyj, B.O. Olijarnyk, R.M. Plahtij, R.I. Sulym. Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika» Radioelektronika ta telekomunikacii'. 2005. No 534: 54-63 [in Ukrainian].
8. Filonenko S.F. Akusticheskaja jemissija. Izmerenija, kontrol', diagnostika. Kyiv: KNUCA, 1999 [in Russian].
9. Doslidzhennja pryladiv dlja akustyko-emisijnogo kontrolju ta diagnostuvannja zvarnyh konstrukcij. A.Ja. Nedosjeka, S.A. Nedosjeka, A.A. Gruzd ta in. Zb. nauk. statej «Problemy resursu i bezpeky ekspluatacii' konstrukcij, sporud ta mashyn». Kyiv: Vyd-vo IEZ. im. Je.O. Patona NANU, 2009. S. 118-122 [in Ukrainian].
10. MISTRAS 2001. AEDSP-32/16. User’s manual. Rev. 1. PAC Part Number 6300-1000. 1995.
11. Jamaguchi K. Systemy akustyko-emisijnogo kontrolju. Hihakaj kensa. 1988. 38(6): 498-502 [in Ukrainian].
12. CGR Locamat: Multichnnel acoustic emission sourse localization system. Prospect of Corporation CGR. Paris, 1982.
13. Nazarchuk Z.T., Skal's'kyj V.R. Akustyko-emisijne diagnostuvannja elementiv konstrukcij: Naukovo-tehnichnyj posibnyk u 3 t. Kyiv: Nauk. dumka, 2009 [in Ukrainian].
14. Analogovyj trakt vidboru i obrobky sygnaliv akustychnoi' emisii'. Skal's'kyj V.R., Olijarnyk B.O., Plahtij R.M., Sulym R.I. Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika» Teploenergetyka. Inzhenerija dovkillja. Avtomatyzacija. 2005. No 537: 116-121 [in Ukrainian].
15. Bloky cyfrovoi' obrobky sygnaliv akustychnoi' emisii'. V.R. Skal's'kyj, B.O. Olijarnyk, R.M. Plahtij, R.I. Sulym. Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika» Avtomatyka, vymirjuvannja ta keruvannja. 2005. No 530: 162-170 [in Ukrainian].
16. Dejaki aspekty programnogo zabezpechennja pryladiv akustychnoi' emisii'. V.R. Skal's'kyj, B.O. Olijarnyk, R.I. Sulym, R.M. Plahtij. Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika» Avtomatyka, vymirjuvannja ta keruvannja. 2005. No 531: 99-107 [in Ukrainian].
17. Portatyvnyj prylad dlja akustyko-emisijnogo diagnostuvannja ob’jektiv nafto- i gazotransportnogo kompleksu. V.R. Skal's'kyj, B.O. Olijarnyk, R.M. Plahtij, R.I. Sulym. Metody ta prylady kontrolju jakosti. 2006. No 17: 7-12 [in Ukrainian].