Development of Trial Equipment and Creation of Operating Shop for the Production of Polyol Components of Polyurethane Injection Materials

TitleDevelopment of Trial Equipment and Creation of Operating Shop for the Production of Polyol Components of Polyurethane Injection Materials
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsMarukha, VI, Serednytskyi, Ya.A, Pichuhin, AT, Lukyanenko, AG, Voloshyn, MP
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin5.05.017
Volume5
Issue5
SectionScientific and Technical Innovative Projects of National Academy of Sciences of Ukraine
Pagination17-24
LanguageUkrainian
Abstract
Optimal polyol components formulas for preparation of liquid injection polyurethane compositions providing strengthening and restoration of serviceability of concrete and iron-concrete structures and constructions damaged by cracks are cited. Standards and norms for equipment and technological processes of pilot-industrial production of polyol components have been developed. Technological processes of preparation and practical use of polyol components for preparation of liquid injection polyurethane compositions in industrial conditions have been worked out and implemented.
Keywordsconcrete, crack, injection, iron-concrete, polyol, polyurethane material, restoration, structure
References
1. Panasjuk V.V., Sylovanjuk V.I., Maruha V.I. Micnist' poshkodzhenyh trishhynamy elementiv konstrukcij, zalikovanyh za in’jekcijnymy tehnologijamy. Fiz.-him. mehanika materialiv. 2005, no 6: 60-64 [in Ukrainian].
2. Zahyst betonnyh konstrukcij i sporud vid korozijnomehanichnogo rujnuvannja poliuretanovymy in’jekcijnymy kompozycijamy. V.I. Maruha, B.Ja. Genega, Ja.A. Serednyc'kyj, M.I. Zaplatyns'kyj. Problemy korozii' ta protykorozijnogo zahystu materialiv. Fiz.-him. mehanika materialiv. Special'nyj vypusk N5. L'viv, 2006. T. 2. S. 834-840 [in Ukrainian].
3. Maruha V.I., Genega B.Ja. Ushhil'njujuchi tehnologii' dlja zmicnennja i remontu zalizobetonnyh konstrukcij. Zb. naukovyh prac' «Diagnostyka, dovgovichnist' i rekonstrukcija mostiv i budivel'nyh konstrukcij». L'viv: Kamenjar, 2001 [in Ukrainian].
4. Mehanika rujnuvannja jak naukova osnova tehnologii' ushhil'njuval'nyh in’jekcij pid chas rekonstrukcii' ob’jektiv tryvaloi' ekspluatacii. V.P. Sylovanjuk, V.I. Maruha, B.Ja. Genega, N.A. Ivanyshyn. Zb. Naukovyh prac' «Mehanika i fizyka rujnuvannja budivel'nyh materialiv i konstrukcij». L'viv: Kamenjar, 2002 [in Ukrainian].
5. Rozrobka in’jekcijnyh tehnologij ta stvorennja kompleksu peresuvnogo ustatkuvannja dlja diagnostyky ta vidnovlennja micnosti i pracezdatnosti betonnyh i zalizobetonnyh konstrukcij i sporud, shho ekspluatujut'sja v umovah korozijno-mehanichnogo rujnuvannja. V.I. Maruha, Ja.A. Serednyc'kyj, I.P. Gnyp, V.P. Sylovanjuk. Nauka innov. 2007, 3(5):26-33 [in Ukrainian].
https://doi.org/10.15407/scin3.05.026
6. Vplyv poliesternyh ta izocianatnyh skladovyh na v’jazkist' poliuretanovyh kompozycij pry i'h polimeryzacii'. L. Golushkova, I. Galan', M. Neprila, O. Gulaj. Visnyk Ternopil's'kogo DTU. 2006, 11(1): 31-37 [in Ukrainian].
7. Serednyc'kyj Ja.A. Vplyv struktury poliefirnogo bloka ta izocianatnyh komponentiv na vlastyvosti lytijevyh poliuretanovyh elastomeriv. Kompozycijni polimerni materialy. 2001, no 2: 45-50 [in Ukrainian].
8. Serednyc'kyj Ja., Banahevych Ju., Dragiljev A. Suchasna protykorozijna izoljacija v truboprovidnomu transporti (2-a chastyna). L'viv: TzOV «Splajn», 2004 [in Ukrainian].
9. Kadurina T.I., Omel'chenko S.I. Gidroliticheskaja ustojchivost' i zashhitnye svojstva slozhnojefirnyh poliuretanov. Lakokrasochnye materialy i ih prim. 1980, no 3: 4-6 [in Russian].
10. ACI-89 M12 503-5R Guide for the selection of polymer adhesives with concrete. ACI Material Journal. 1992, no 1-2: 90-105.
11. Czarnecki L., Emmons P.H. Naprawa i ochrona konstrurcji betonowych. Krakow: Polski Cement, 2002.
12. Maruha V.I., Genega B.Ja., Serednyc'kyj Ja.A. Efektyvnist' zastosuvannja poliuretanovyh in’jekcijnyh materialiv u vidnovlenni pracezdatnosti betonnyh i zalizobetonnyh konstrukcij i sporud. Zb. nauk. Prac' «Diagnostyka, dovgovichnist' i rekonstrukcija mostiv i budivel'nyh konstrukcij». L'viv: Kamenjar, 2006 [in Ukrainian].
13. Maruha V.I., Serednyc'kyj Ja.A. Osoblyvosti in’jekijno go zmicnennja poliuretanovymy kompozycijamy betonnyh konstrukcij i sporud iz trishhynamy. Fiz.-him. mehanika materialiv. 2008, no 5: 34-38 [in Ukrainian].
14. Bulatov A.G. Penopoliuretany v promyshlennosti i stroitel'stve. Moskva: Mashinostroenie, 1978 [in Russian].
15. Wirpsza. Poliuretany: Chemia technologia zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1991.