Development of the Hierarchical Operating Control Complex and its Adoption in Power Pool System of Ukraine

TitleDevelopment of the Hierarchical Operating Control Complex and its Adoption in Power Pool System of Ukraine
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsKirilenko, OV, Prihno, VL, Chernenko, PO
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin4.06.012
Volume4
Issue6
SectionScientific and Technical Innovative Projects of National Academy of Sciences of Ukraine
Pagination12-25
LanguageRussian
Abstract
The description of two-level program operating control complex allowing increasing efficiency and reliability of Ukrainian power pool and regional systems is proposed.
Keywordsoperating control, power pool system, two-level program complex
References
1. Gamm A.Z. Statisticheskie metody ocenivanija sostojanija jelektrojenergeticheskih sistem. Moskva: Nauka, 1976 [in Russian].
2. Prihno V.L., Chernenko P.A. Ocenka sostojanija jelektrojenergeticheskoj sistemy s primeneniem metoda uslovnoj optimizacii. 27 Intern. Wiss. Koll. TH Ilmenau, 1982, Vol. Automatisierung energetischer prozesse: 133-136 [in Russian].
3. Prihno V.L., Chernenko P.A. Operativnyj raschet stacionarnogo rezhima jenergoob-edinenija pri nedostatke teleizmerenij. Jelektrichestvo. 1985, 12: 12-15 [in Russian].
4. Prihno V.L., Chernenko P.A. Operativnaja optimizacija rezhimov vysokovol'tnyh jelektricheskih setej po dannym telemetrii. Sbornik dokladov JeLENERGO'83, tom II. Varna, 1983: 30-35 [in Russian].
5. Prihno V.L. Programmnyj kompleks KOSMOS operativnyh raschetov rezhimov jenergosistem na osnove telemetricheskoj informacii. Pr. In-tu elektrodinamiki NANU. Energoefektivnist': Zb. nauk. prac'. Kyiv: IED NAN Ukraini, 2000: 118-127 [in Russian].
6. Cyganov I.V., Garashhuk V.I., Olefir D.O. Vprovadzhennja systemy kontrolju ta monitoryngu SCADA v dyspetchers'komu upravlinni OES Ukrai'ny. Novyny energetyky, 2002, 8: 38-39 [in Ukrainian].
7. Kirilenko A.V., Blinov I.V., Parus E.V., Runkovich V.V. Ispol'zovanie instrumental'nyh sredstv SCADA sistem dlja postroenija ASU TP jelektrojenergeticheskih obektov. Praci IED NANU, 2006, 3: 3-10 [in Russian].
8. Avramenko V.M., Pryhno V.L., Chernenko P.O. Programni zasoby dlja avtomatyzacii' operatyvnogo dyspetchers'kogo keruvannja energosystem. Informacijni tehnologii' ta komp'juterna inzhenerija, 2005, 3: 21-26 [in Ukrainian].
9. Prihno V.L. Ierarhicheskie principy formirovanija modelej ustanovivshihsja rezhimov na osnove telemetricheskoj informacii. Tehnichna elektrodinamika. Kyiv, 2006: 22-27 [in Russian].
10. Gill F., Mjurrej U., Rajt M. Prakticheskaja optimizacija. Moskva: Mir, 1985 [in Russian].