Ukraine Without Oil: Status and Prospects of Production Development and Application of Ecological Biodiesel Fuel

TitleUkraine Without Oil: Status and Prospects of Production Development and Application of Ecological Biodiesel Fuel
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsSemenov, VG
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin4.01.081
Volume4
Issue1
SectionThe World of Innovations
Pagination81-86
LanguageUkrainian
Abstract
It is known approximately 80% of mechanical energy used in practice is produced by internal-combustion engines, which are the basic users of foel oil. In connection with scarce oil and gas resources in Ukraine, scientific researches and practical skills, directed at search, development and application of alternative fuels from renewable sources have great importance. The sequence of biodiesel fuel's production from rape oil is considered, analysis of physical and chemical indexes of biodies and their influence on system performances of diesel engines is conducted.
Keywordsbiodiesel, diesel oil, indices, installation, oil, rape
References
1. Kobec N. Perspektivy proizvodstva i pererabotki semjan rapsa v Ukraine. Sbornik dokladov IV Mezhdunarodnoj konferencii "Maslozhirovaja promyshlennost' - 2005", 15–6 nojabrja 2005. Kiev: 46–52 [in Russian].
2. Koval's'kyj V., Golodnikov O., Grygorak M. ta in. —Pro pidvyshhennja rivnja ekologo-energetychnoi' bezpeky Ukrai'ny. Ekonomyka Ukrayny. 2000, 10: 34–41 [in Ukrainian].
3. Vyntonjak V. Ukrai'ns'ka rapsodija. Agroperspektyva. 2000, 1: 10–14 [in Ukrainian].
4. Graboski M.S., and Mc Cormik R.L. Combustion of fat and vegetable oil derived fuels in diesel engine. Prog. Energi Combust. Ski. Vol. 24. pp. 125–164, 1998.
https://doi.org/10.1016/S0360-1285(97)00034-8
5. Fuks I.G., Evdokimov A.Ju., Dzhamalov A.A. Jekologicheskie aspekty ispol'zovanija topliv i smazochnyh materialov rastitel'nogo i zhivotnogo proishozhdenija. Himija i tehnologija topliv i masel. 1992, 6: 36–40 [in Russian].
6. Instrukcija po polucheniju biodizelja. Firma Simbrija CKET, Germanija. Maslozhirovaja promyshlennost'. 2005, 5: 17–18 [in Russian].
7. Biopalyva (tehnologii', mashyny i obladnannja). V.O. Dubrovin, M.O. Korchemnyj, I.P. Maslo, O. Sheptyc'kyj, A. Rozhkovs'kyj, Z. Pastorek, A. Gzhybek, P. Jevych, T. Amon, V.V. Kryvoruchko. Kyiv: CTI "Energetyka i elektrofikacija", 2004 [in Ukrainian].
8. Semenov V.G., Marchenko A.P., Semenova D.U., Lin'kov O.Ju. Doslidzhennja fizyko-himichnyh pokaznykiv al'ternatyvnogo biopalyva na osnovi ripakovoi' olii'. Mashynobuduvannja: Visnyk Harkivs'kogo derzhavnogo politehnichnogo universytetu. Zbirka nauk. prac'. Vypusk 101. Harkiv: HDPU, 2000: 159–163 [in Ukrainian].
9. Semenov V.G. Analiz pokazatelej raboty dizelej na neftjanyh i al'ternativnyh toplivah rastitel'nogo proishozhdenija. Visnyk Nacional'nogo tehnichnogo universytetu "HPI". 2002, 3: 177–197 [in Russian].
10. Semenov V.G. Garmonizacija nacional'nogo standartu na biodyzel'ne palyvo do jevropejs'kogo ta amerykans'kogo standartiv. Materialy I Mizhnarodnoi' naukovo-tehnichnoi' konferencii' "Problemy himmotologii'". 15–19 travnja 2006. Kyiv: Knyzhkove vyd-vo NAU, 2006: 119–121 [in Ukrainian].
11. Devjanin S.N., Markov V.A., Semenov V.G. Rastitel'nye masla i topliva na ih osnove dlja dizel'nyh dvigatelej. Har'kov: Novoe slovo, 2007 [in Russian].