Optoelectronic Digital Rotary Angle Encoder

TitleOptoelectronic Digital Rotary Angle Encoder
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsOleksenko, PF, Ushenin, Yu.V, Kolomzarov, Yu.V, Tsirkunov, Yu.Ya., Yatsko, LD, Brodovoj, GV, Ishchuk, VP
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin3.06.004
Volume3
Issue6
SectionScientific and Technical Innovative Projects of National Academy of Sciences of Ukraine
Pagination4-12
LanguageUkrainian
Abstract
Construction principles, advantages, design technological solutions and basic characteristics of optoelectronic two-channel digital rotary angle encoder developed in the V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of NAS of Ukraine in the frame of the scientific and technical innovation project of NAS of Ukraine "Development and organization of production of optoelectronic rotary angle encoders for aviation and general industrial purpose" are considered. In the framework of the project implementation the production of optoelectronic two-channel digital rotary angle encoders in SCTB with PP of ISP of NASU was organized
KeywordsGray's code, rotary angle encoder, sensor, silicon photodetector
References

1. Bogoslavskij G. E., Oleksenko P. F., Svechnikov S. V. i dr. Nekotorye vozmozhnosti ispol'zovanija principov optojelektroniki dlja sovershenstvovanija sredstv izmeritel'noj tehniki. Izmeritel'naja tehnika. 1970, 1: 5-8 [in Russian].
2. Svechnikov S. V., Ushenin Ju. V., Bogdanovich V. B. i dr. Mnogojelementnyj fotopriemnik dlja preobrazovatelej linejnyh i uglovyh peremeshhenij v kod. Avtorskoe svidetel'stvo No 1571759 na izobretenie [in Russian].
3. Bogdanovich V. B., Svechnikov S. V., Ushenin Ju. V. i dr. Fotojelektricheskij preobrazovatel' peremeshhenij v kod. Patent RF No 2043698 [in Russian].
4. John A. Wereb. Shaft rotation analyzer using variable capacitance transducer maintained at a constant voltage. US Patent No 4,963,829. Oct. 16, 1990.
5. W. Golker. Magnetic shaft angle encoder. US Patent No 4,742,332. May 3, 1988.
6. D. B. Leviton. Rotary encoding device with polygonal reflector and centroid detection. US Patent No 5,329,121. Jul. 12, 1994.
7. Chong Chee Keong, Seberang Jaya. Vernierscaled high-resolution encoder. US Patent No 7,026,604 B2. Apr. 11, 2006.
8. Sheau Yang Ch'ng, Frank Kwong Yew Kiu, Mee Choo Ong. Absolute encoder. US Patent No 7,112,781 B2. Sep. 26, 2006.
9. Brodovyj G. V., Ishhuk V. P., Kolomzarov Ju. V., Oleksenko P. F., Ushenin Ju. V., Cyrkunov Ju. Ja., Jacko L. D. Datchyk kuta povorotu vala. Zajavka No a 200612789 na otrymannja patentu Ukrai'ny na vynahid. Data podachi zajavky 04.12.2006 [in Ukrainian].