New Technology and the Equipment for Improvement of Rolled Wire Quality

TitleNew Technology and the Equipment for Improvement of Rolled Wire Quality
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsZhuchkov, SM, Gorbanev, AA, Kolosov, BN
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin3.03.043
Volume3
Issue3
SectionResearch and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine
Pagination43–49
LanguageRussian
Abstract
The brief analysis of technology and the equipment for rolled wire manufacture on modern high- speed wire rolling mills is given; the influence of the second stage of cooling on rolled wire's structure and properties is investigated; the configuration for new technology of high speed air cooling of the rolled wire is offered; technology know how on the CIS's rolling mills and the reached degree of high carbon rolled wire quality are shown
Keywordscooling, high speed air streams, quality, rolled wire, structure, transformations
References
1. Teoreticheskie i tehnologicheskie osnovy vysokoskorostnoj prokatki katanki.  A. A. Gorbanev, S. M.Zhuchkov, V. V. Filippov i dr.  Minsk: Vyshejshaja shkola, 2003. – S. 287 [in Russian].
2. Formirovanie struktury i svojstv katanki pri ohlazhdenii vysokoskorostnymi vozdushnymi potokami.  V. V. Filippov, V. A. Tishhenko, A. Ju. Borisenko i dr.  Lit'e i metallurgija, 2002. – N 2. – S. 21–26 [in Russian].
3. Novaja tehnologija dvuhstadijnogo ohlazhdenija prokata na stane 150 posle rekonstrukcii.  A. A. Gorbanev, B. N. Kolosov, E. A. Evteev i dr.  Stal', 1997. – N 10. – S. 56–59 [in Russian].
4. Rekonstrukcija melkosortno-provolochnogo stana Belorusskogo metallurgicheskogo zavoda i povyshenie kachestva katanki iz vysokouglerodistyh stalej.  V. V. Filippov, V. A. Tishhenko, S. M.Zhuchkov i dr.  Proizvodstvo prokata, 2002. – N 7. – S. 20–26 [in Russian].
5. Povyshenie ravnomernosti ohlazhdenija vitkov katanki na rolikovom transportere sovremennogo provolochnogo stana.  A. A. Gorbanev, V. V. Filippov, S. M.Zhuchkov i dr.  Metallurgicheskaja i gornorudnaja promyshlennost', 2002. – N 3.– S. 44–47 [in Russian].