The Prospects of Development of Sun Electroenergy in Ukraine

TitleThe Prospects of Development of Sun Electroenergy in Ukraine
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsDzenzerskiy, VA
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin3.03.036
Volume3
Issue3
SectionResearch and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine
Pagination36–42
LanguageRussian
Abstract
The conception of formation of photoenergy industry in Ukraine based on using of thin-film("roll") technology is represented.
Keywordsamorphous silicon, crystalline silicon, renewable energy, thin-film photoelectricity transformers
References
1. Dzenzers'kyj V. O., Jurko V., Plaksin S. V. Fotoenergetyka: vybir optymal'noi' tehnologii'.  Visnyk NAN Ukrai'ny. – 2004. – N 4. – S. 28–38 [in Ukrainian].
2. Patent Ukrai'ny na vynahid N 67015 A. Systema generuvannja, nakopychuvannja i rozpodilu elektroenergii'.  V. O. Dzenzers'kyj, I. I. Sokolovs'kyj, S. V. Plaksin, Ju. V. Shkil', V. V. Jurko. – Bjul. N6, 15.06.2004 [in Ukrainian].
3. Atlas energetychnogo potencialu vidnovlenyh ta netradycijnyh dzherel energii'. – K.: Yzd. Ynstytuta vozobnovljaemoj energetyky NAN Ukrayny. – 2005. – 44 s [in Ukrainian].
4. Mhitarjan N. M., Machulin V. F. Problemy razvitija jenergetiki Ukrainy. Vozobnovljaemaja i netradicionnaja jenergetika.  Nauka innov. 2006, 2(2):63–75 [in Russian].
https://doi.org/10.15407/scin2.02.063
5. Dzenzerskij V. A., Plaksin S. V., Shkil' Ju. V. Fotojelektricheskaja sistema jenergoobespechenija linejnogo dvigatelja magnitolevitirujushhego vysokoskorostnogo nazemnogo transporta.  Vestnik Nacional'nogo tehnicheskogo universiteta "HPI". – 2005. – N 44. – S. 121–136 [in Russian].
6. Patent na vynahid po z_ci N a 2006 00074 MPK E04 D 1300; F 2473100, NO5V37102, NO12 3118, NO11 31042. Avtonomna fotoelektrychna ustanovka.  V. O. Dzenzers'kyj, S. V. Plaksin, L. M. Pogorila, I. I. Sokolovs'kyj, S. V. Tarasov, Ju. V. Shkil' [in Ukrainian].
7. Zhytnyk M. Ja., Lips'kyj Ju. J., Plaksin S. V., Pogorila L. M., Sokolovs'kyj I. I. Bufernyj nakopychuvach kinetychnoi' energii'. Patent na vynahid po z-ci N a 2006 06729 MPK N02K112 [in Ukrainian].
8. Fal'kovich Je. S., Pul'ner Je. O., Chervonnyj I. F. i dr. Tehnologija poluprovodnikovogo kremnija. – M.: Metallurgija, 1992. – 408 s [in Russian].
9. Maronchuk I., Solov'ev O. V., Hlopenova I. A. Poluchenie kremnija marki "solnechnyj" iz rastvora metallurgicheskogo kremnija v rasplave legkoplavkogo metala.  Trudy sed'moj nauchno-prakticheskoj konferencii "Sovremennye informacionnye i jelektronnye tehnologii", Odessa: "SIJeT-2006". – T. 2. – S. 104 [in Russian].
10. Dzenzerskij V. A., Zadoncev V. A., Burylov S. V., Plaksin S. V., Tarasov S. V. Innovacionnyj proekt MNPK "VESTA" po razrabotke avtonomnyh jenergeticheskih sistem i akkumuljatorov-jenergonakopitelej.  Praci Institutu elektrodinamiki Nacional'noi akademii nauk Ukraini. Special'nij vipusk. – 2005. – S. 95–98 [in Russian].
11. J. Jones. Time to roll out thin film?  Renewable energy world. – May–June 2006. – C. 102–110.
12. Shmyreva A. N. Sensornye sistemy s primeneniem nanoporistogo kremnija.  Trudy HHVI Mezhdunarodnoj nauchno-tehnicheskoj konferencii "Problemy jelektroniki". – Kiev, 2006. – K.: Izd. NTUU "KPI" [in Russian].
13. Bilevich E. O., Apatskaja M. V., Sizov F. F. Formirovanie gibridnyh struktur fotopriemnyh ustrojstv na osnove HgCdTe.  Trudy XVIII mezhdunarodnoj nauchno-tehnicheskoj konferencii po fotojelektronike i priboram nochnogo videnija. – Moskva, 25–28 maja 2004 [in Russian].
14. Rodionov V. Je. Perspektyvy "rulonnoi'" tehnologii' pry stvorenni deshevyh fotoelektrychnyh peretvorjuvachiv.  Materialy 6-i' Mizhnarodnoi' konferencii' "Vidnovljuvana energetyka XXI stolittja". – Krym, 2005 [in Ukrainian].