2(3)04

Nauka innov. 2006, 2(3):38-43
https://doi.org/10.15407/scin2.03.038

A. S. Beshta, V. S. Khilov
National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine

 

Application of Energy and Resources AC Drives in Drilling Rigs of New Generation

Section: Energy-Saving Technologies in Mining and Metallurgy, Fuel and Energy Complex of Ukraine
Language: Ukrainian
Abstract: Comparison of different drives for milling cutter machine tools used at mining enterprises of Ukraine is made. Application of energy and resources saving AC drives fоr mining machines is proved. The forecast of further improvement of drilling rig control system considering manufacturing features of controlled entity is offered.
Key words: electric drive, frequency control, drill process automation.

References:
1. Byzov V. F., Paran'ko I. S., Evtehov V. D. Potencial nedr Ukrainy. Gornyj zhurnal. 2000, 6:138–140 [in Russian].
2. Kolosov V. A., Volovik V. P., Djadechkin N. I. Sovremennoe sostojanie i perspektivy razvitija predprijatij po dobyche i pererabotke zhelezorudnogo i fljusovogo syr'ja v Ukraine. Gornyj zhurnal. 2000, 6:162–164 [in Russian].
3. Deklaracijnyj patent Ukrai'ny na vynahid 42249 A "Elektropryvod burovogo mehanizmu". O. I. Dmitrienko, V. A. Oseled'ko, V. M. Kyrychenko, I. I. Epshtejn, M. V. Najd'onov, Ja. S. Balter, A. O. Semykin, V. M. Ropalo, V. S. Hilov. Opub. B.I.P.V. 15.10.2001; Bjul. 9 [in Russian].
4. Kalashnikov O. Ju., Dzherzhinskij V. A. Formirovanie tehnicheskoj politiki AO "NKMZ" v oblasti proizvodstva gornogo oborudovanija. Zb.nauk. tr. NGAU. 2002, 2(13):146–152 [in Russian].
5. Kalashnikov O. Ju., Dzerzhinskij V. A. Novaja tehnika ukrainskih mashinostroitelej dlja otkrytyh razrabotok. Gornyj zhurnal. 2000, 6:152–153 [in Russian].
6. Lavrenko Ju. V., Mihalev Ju. N., Muchnistyj Ju. A. Sovremennaja tehnika dlja burovzryvnyh rabot. Gornye mashiny i avtomatika. 2003, 8:14–16 [in Russian].
7. Hilov V. S. Udoskonaljuvannja pryvodnyh system burovyh verstativ dlja kar'eriv Kryvbasu. Girnycha elektromehanika ta avtomatyka: Nauk.tehn.zb. 2005, 71:70–77 [in Ukrainian].
8. Pivnjak G. G., Beshta O. S., Hilov V. S. Pryncypy pobudovy systemy keruvannja elektropryvodom obertannja stavu verstata sharoshechnogo burinnja. Visnyk NTU"HPI". 2003, 1(10):141–143 [in Ukrainian].
9. Pivnjak G. G., Beshta A. S., Hilov V. S. Upravlenie privodom vrashhenija stava sharoshechnogo burenija na osnove asimptoticheskogo identifikatora sostojanija. Jelektrotehnika. 2004, 6:23–26 [in Russian].
10. Pivnjak G. G., Beshta O. S., Hilov V. S. Adaptyvnyj nechitkyj reguljator potuzhnosti dlja keruvannja procesom burinnja. Tehnichna elektrodynamika. 2004, 6:47–52 [in Ukrainian].
11. Pivnjak G. G., Beshta A. S., Hilov V. S. Identifikacija momenta soprotivlenija privodnoj sistemy. Tr. Mezhdunar. 13 nauchn.tehn. konf. "Jelektroprivody peremennogo toka". Ekaterinburg, 2005: 345–348 [in Russian].
12. Pivnyak G., Beshta A., Khilov V. AC drive system for actuator's power control. XIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET'05. Lviv, 2005: 368–370 [in English].
13. Pivnjak G. G., Beshta O. S., Hilov V. S., Fedorejko V. S. Pryvidna systema spuskovopidjomnyh operacij burovogo verstatu. Visnyk NTU "HPI". 2005, 45:223–225 [in Ukrainian].