2(1)14

Nauka innov. 2006, 2(1):81-89
https://doi.org/10.15407/scin2.01.081

A. P. Zinchenko, V. P. Ilchuk
Municipal Research Institution "Research Institute of Socio-Economic Development", Kyiv, Ukraine

 

The Center of Innovation Development as the Functional Model of Synergy

Section: The World of Innovations
Language: Ukrainian
Abstract: The necessity of the creation of objects of the innovation infrastructure as central segments of technologies commercialization system is proved. The essence of the functional model of innovation development center is exposed and the block diagram of it is presented.
Key words: innovation development, synergy, infrastructure, innovative culture, cooperation.

References:
1. Zinov V. G. Upravlenie intellektual'noj sobstvennost'ju. M.: Monolit, 2002 [in Russian].
2. Modeli kommercializacii rezul'tatov issledovanij. Obshhaja redakcija i sostavlenie: S. Ja. Babaskin i V. G. Zinov. M: ANH, 2004 [in Russian].
3. Problemy innovacijnogo rozvytku terytorij. Pid red. Zinchenka O. P. Materialy mizhnarodnyh naukovo-praktychnyh konferencij. Vypusk 1. Kyiv: NDISEP, 2005 [in Ukrainian].
4. Il'chuk V. P. Innovacijno-investycijni systemy zaliznychnogo transportu: stanovlennja ta rozvytok. Kyiv: Logos, 2004 [in Ukrainian].
5. Zinchenko O. P., Il'chuk V. P. Shljahy rozvytku pozabjudzhetnogo finansuvannja innovacijno-tehnologichnyh proektiv v naukovo-tehnichnij sferi. Kyiv: Stolychnyj region, 2004, 2 [in Ukrainian].
6. Il'chuk V. P., Tjapkina L. O. Venchurne pidpryjemnyctvo jak zaporuka tehnologichnogo rozvytku. Kyiv: Stolychnyj region, 2004, 4 [in Ukrainian].
7. Zinchenko O. P., Il'chuk V. P., Radzijevs'ka L. F., Glagoljeva O. B. Dosvid ta problemy formuvannja innovacijno-tehnologichnyh ob'jednan', orijentovanyh na vypusk naukomistkoi' produkcii. Kyiv: NDISEP, UkrINTEI, 2004 [in Ukrainian].
8. Sokolenko S. I. Klastery v global'nij ekonomici. Kyiv: Logos, 2004 [in Ukrainian].