Application of Biologically Active Substances for Storage of Oil Flax Straw

TitleApplication of Biologically Active Substances for Storage of Oil Flax Straw
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsKuzmina, TО, Yedynovych, MB, Berezovsky, Yu.V, Bobyr, SV, Yevtushenko, VV, Rudenko, IA
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin14.04.027
Volume14
Issue4
SectionScientific Basis of Innovation Activity
Pagination27-41
LanguageUkrainian
Abstract
Introduction. In Ukraine, considerable volumes of raw flax material do not undergo preprocessing, which results in worsening of its quality, with the lapse of time. It is related to non-observance of agrotechnical requirements for collection, adverse weather conditions and other factors.
Problem statement. The capacity of flax processing enterprises does not enable recycling the entire amount of raw material for a short period of time, therefore long-time storage is required. Environmentally safe, inexpensive preservation agents having inhibitory, bactericidal, and fungicidal properties can secure a high quality of oil flax straw.
Purpose. The purpose of research is to study the influence of biologically active substances on the quality of oil flax straw and to determinate proper storage conditions.
Materials and methods. For research, the oil flax varieties Vira, South Night, and Debut are selected. The tasks of research have been solved by means of theoretical and experimental methods used for preprocessing of raw material and in textile material science. The mathematical modelling of processes has been made in MathСad.
Results. Influence of biologically active substances on storage of oil flax straw has been studied. The action mechanism of the studied preservation agents and dynamic changes in qualitative parameters of raw materials during long-time storage of straw have been determined. The statistical models of influence of oil flax straw storage conditions on the qualitative parameters of fiber have been obtained, optimal concentrations of preservation agents, conditions and terms of their effect have been established.
Conclusions. Application of new environmentally safe bioactive substances for storing oil flax straw with a wide range of humidity has been substantiated.
Keywordsoil flax straw, preservation agent, statistical model, storage methods
References
1. Didukh, V. F., Dudaryev, I. M., Kirchuk, R. V. (2008). Zbyrannya ta pervynna pererobka lʹonu-dovhuntsya. Lutsʹk [in Ukrainian].
2. Growing Flax. Production, Management & Diagnostic Guide
URL: http://flaxcouncil.ca/growing-flax/introduction (Last accessed: 15.02.2017).
3. Chekhov, A. V. (2007). Lʹon oliynyy: biolohiya, sorty, tekhnolohiya vyroshchuvannya. Kyiv: Universal-Druk [in Ukrainian].
4. Kuzmina, T. O., Babich, S. S., Bobyr, S. V. (2011). Problemy vykorystannya ta zberihannya solomy lʹonu oliynoho v Ukrayini ta za kordonom. Silʹsʹkohospodarsʹki mashyny, 21(1), 216-222 [in Ukrainian].
5. Chursina, L. A., Tikhosova, H. A., Horach, O. O., Yanyuk, T. I. (2011). Naukovi osnovy kompleksnoyi pererobky stebeliv ta nasinnya lʹonu oliynoho: monohrafiya. Kherson: Oldi-plyus [in Ukrainian].
6. Kathleen, V. (1998, August). Research on the use of flax as reinforcement for thermoplastic puiltruded composites. The 1-st Nordic Conference on flax and hemp processing. Tampere.
7. Cappelletto, Р., Mongardini, F., Sannibale, M., Brizzi, M., Pasini, P. (1998, August). Mechanical treatment of field retted oilseed flax and hemp. Nord flax: proceeding and abstracts of the first Nording Conference on flax and hemp processing. Tampere.
8. Laine, А. (1998, August). Flax Fibre Reinforced thermoplastics in injection moulding. The 1-st Nordic Conference on flax and hemp processing. Tampere.
9. Bobyr, S. V., Kuzmina, T. O., Rastorhueva, M. Y. (2014). Sokhrannost' kachestvennykh pokazateley solomy l'na maslichnogo v usloviyakh yuga Ukrainy. Vestnyk Vytebskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 26, 29-37 [in Russian].
10. Bobyr, S. V., Kuzmina, T. O. (2012, October). Osoblyvosti zberihannya solomy lʹonu oliynoho za rulonnoyu tekhnolohiyeyu. Legkaya i tekstil'naya promyshlennost': sovremennoye sostoyaniye i perspektivy. Kherson [in Ukrainian].
11. Bobyr, S. V. (2013, September). Zberihannya solomy lʹonu oliynoho v umovakh pivdennoho rehionu Ukrayiny. Naukovi rozrobky molodi na suchasnomu etapi. Kherson [in Ukrainian].
12. Bobyr, S. V., Kuzmina, T. O. (2013, May). Sokhrannostʹ solomy lʹna maslychnoho povyshennoy vlazhnosty. Sovremennyye naukoyemkiye tekhnologii i perspektivnyye materialy tekstil'noy i legkoy promyshlennosti. Ivanovo [in Russian].
13. Holoborodko, P. A. (Ed.) (2001). Resursozberihayucha tekhnolohiya vyroshchuvannya lʹonu-dyuhuntsya. Hlukhiv [in Ukrainian].
14. Motoryna, R. Y., Yvanova, L. A. (1987). Khranenye lʹnosolomy v rulonakh. Trudy VNYYL, ХХІV, 107-110 [in Russian].
15. Dumych, V. (2014). Analiz tekhnolohiy zbyrannya lʹonu oliynoho v zakhidnomu rehioni Ukrayiny. Tekhniko-tekhnolohichni aspekty rozvytku ta vyprobuvannya novoy tekhniky i tekhnolohiy dlya silʹsʹkoho hospodarstva Ukrayiny, 18(2), 221-227 [in Ukrainian].
16. Makhova, T. V., Berezhna, A. M., Polyakov, O. I. (2011). Vplyv sposobiv zbyrannya na vrozhaynistʹ lʹonu oliynoho. Visnyk Zaporizʹkoho natsionalʹnoho universytetu, 2, 19-22 [in Ukrainian].
17. Вerezovsky, Yu. V. (2002). Optymizatsiya protsesu zberihannya llyanoyi tresty pidvyshchenoyi volohost. PhD (Tech.). Kherson [in Ukrainian].
18. Dospekhov, B. A. (1985). Metodika polevogo opyta. Moskow: Agropromizdat [in Russian].
19. Soloma l'nyanaya. Trebovaniya pri zagotovkakh. GOST-28285-89. (1990). Moskow: Izdatel’stvo standartov [in Russian].
20. Tresta llyana. Tekhnichni umovy: DSTU 4149:2003. (2004). Kyiv: Derzhstandart Ukrayiny [in Ukrainian].
21. Kukyn, H. N. Solovʹev, A. N., Koblyakow, A. I. (1989). Tekstylʹnoe materyalovedenye (volokna i niti). Moskow: Lehprombytyzdat [ in Russian].
22. Gopu, R. Nair, Pansa Liplap, Yvan Gariepy, Vijaya Raghavan. (2012). Effect of microwave and hot air drying on flax straw at controlled temperatures. International Journal of Postharvest Technology and Innovation, 2(4), 355-369.
23. Gopu, R. Nair, Denis Rhoand, G. S., Vijaya Raghavan. (2013). Application of Electro-Technologies in Processing of Flax Fiber. Fibers, 1(2), 21-35.
24. Khilevich, V. S. (1992). Izmeneniye sokhranyayemosti l'noproduktsii pri yeye khranenii i meropriyatiya po povysheniyu. Kyiv: UkrINTEI [in Ukrainian].
25. Kuzmina, T. O. Rastorhuyeva, M. Y., Bobyr, S. V. (2014). Rozrobka rekomendatsiy dlya zberezhennya yakisnykh vlastyvostey lʹonosyrovyny pid chas tryvaloho zberihannya. Pratsi Tavriysʹkoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnlho universytetu, 1, 117-124 [in Ukrainian].
26. Heotekstylʹ ta vidneseni do heotekstylyu vyroby. Neobkhidni kharakterystyky dlya vykorystannya v robotakh z kontrolyuvannya eroziyi (zakhyst uzberezhzhya, berehovi pokryvy): DSTU EN 13253:2006 (EN 13253:2000, IDT). (2008). Kyiv: Derzhstandart [in Ukrainian].