Ash and Ash-slag Waste as Multifunctional Raw Material

TitleAsh and Ash-slag Waste as Multifunctional Raw Material
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsKashkovsky, VI, Yevdokymenko, VO, Kamenskyh, DS, Tkachenko, TV, Vakhrin, VV
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin13.03.054
Volume13
Issue4
SectionResearch and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine
Pagination54-64
LanguageUkrainian
Abstract
The research deals with developing methods for the efficient use of ash and ash-slag waste, in particular, for fixation of municipal wastes (raw and digested sludge, redundant or deposited sediments), for obtaining of amorphous high-clean silicon dioxide; and for purification of circulating supernatant water of aeration stations.
Keywordsamorphous silica, ash, ash-slag, filtration, fixation, sorption
References
1. Kizil'shtejn L.Ja., Dubov N.V., Shpicgluz A.L. Komponenty zol i shlakov TJeS. Moskwa, 1995. 176 p. [in Russian].
2. Pagul`nov P.P., Sumarokov M.V. Utilizaciya promyshlennyh othodov. Moskwa, 1990. 352 p. [in Russian].
3. Shpirt M.Ja. Bezothodnaja tehnologija. Utilizacija othodov dobychi i pererabotki tverdyh gorjuchih iskopaemyh. Moskwa, 1986. 255 p. [in Russian].
4. Marvelde I.H.B., Lans W.G., Verbeek E. Tydschr. Watervoorz en afvalwater behandel. 1994, 27 (9): 242-245.
5. Janchev V.K. Gidrohimicheskie osobennosti ispol'zovanija zoloshlakov teplovyh jelektrostancij. Problemy sbora, pererabotki i utilizacii othodov: Sb.nauchn.statej. Odessa: 2000 [in Russian].
6.  Kashkovs'kyj V.I., Kukhar V.P. Sposobi zneshkodzhennia visokotoksichnikh stokiv zvalishch tverdikh pobutovikh vidkhodiv. Nauka innov. 2005, 1(6):107-116 [in Ukrainian].
https://doi.org/10.15407/scin1.06.107
7. Patent of Ukraine No. 62635. Kashkovs'kyj V.I., Vojnovs’kyj Vol.V., Vojnovs’kyj Vik.V. Sposib zakriplennja visokotoksichnikh ridkikh stokiv mis’kich zvalishch tverdikh pobutovikh vidkhodiv [in Ukrainian].
8. Lihachev N.I., Larin I.I., Haskin S.A. Kanalizacija naselennyh mest i promyshlennyh predprijatij. Moskwa, 1981. 639 p. [in Russian].
9. Lur'e Ju.Ju., Rybnikova A.I. Himicheskij analiz proizvodstvennyh stochnyh vod. Moskwa, 1966. 278 p. [in Russian].
10. Kashkovs'kyj V.I., Yevdokymenko V.O., Kamens'kykh D.S., Yevdokymenko O.M. Sposib znevodnennia osadiv stichnykh vod z vykorystanniam elementiv tekhnolohii GroTube na Bortnyts'kij stantsii aeratsii. Nauka innov. 2014, 10(1):32-42 [in Ukrainian].
https://doi.org/10.15407/scin10.01.032
11. Patent of Ukraine No. 107266. Kashkovs'kyj V.I., Yevdokymenko V.O., Kamens'kykh D.S., Yevdokymenko O.M., Tsimbalenko V.M. Sposib vidalennia vodi z osadiv promislovo-pobutovikh stichnikh vod [in Ukrainian].