Experimental Equipment and Basic Technological Methods of Obtaining Cavitation Protective Coatings on Working Surfaces of Steam Turbine Blades Made of Titanium Alloy VT6 in Order to Replace Imports of Similar Products

TitleExperimental Equipment and Basic Technological Methods of Obtaining Cavitation Protective Coatings on Working Surfaces of Steam Turbine Blades Made of Titanium Alloy VT6 in Order to Replace Imports of Similar Products
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsBilous, VA, Voevodin, VM, Khoroshikh, VM, Nosov, GI, Marinin, VG, Leonov, SO, Ovcharenko, VD, Kovalenko, VI, Komar, AA, Kuprin, AS, Shpagina, LO
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin12.04.027
Volume12
Issue4
SectionResearch and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine
Pagination27-37
LanguageUkrainian
Abstract
The experimental equipment and basic technological methods of obtaining сavitation protective coatings on the working surfaces of blades of steam turbines from titanium alloy VT6 have been created. The selection and the basis of the composition and conditions of synthesis of optimal coating for hardening blades have been justified. The parameters of deposition process of coatings on the blade model have been worked, the experimental technological deposition process of hardening coatings has been created. The tests of titanium alloy VT6 samples with the preferred coatings in simulation conditions close to operational have been conducted. The coatings on the blade model of length up to 130 cm and weight up to 30 kg have been deposited. The velocity of the TiN coating depositing was  10 mkm/h.
Keywordsblades of turbines, cavitation firmness, coatings, vacuum-arc method
References

1. Vereschaka A.S., Grigorjev S.N., Tabakov V.P. Meto dologicheskie printsipy sozdaniya funkcionanyh pokryitiy novogo pokoleniya dlja primeneniya v instrumentalnom proizvodstve. Inzhenernyiy zhurnal. 2011, 12: 18-22 [in Russian].
2. Sue J.A. Development of arc evaporation of non-stoichio metric titanium nitride coatings. Surface and Coating technology. 1993, 61: 115-120. https://doi.org/10.1016/0257-8972(93)90212-7
3. Smyslov A.M., Dyblenko Iu.M., Smyslova M.K. Tekhno lohyia i oborudovanye dlia uprochnenyia bolshe razmernykh lopatok parovykh turbin iz tytanovykh splavov. In: Kharkovskaia nauchnaia assambleia, ICUTE-6. April 21-26, 2003, Kharkov [in Russian].
4. Mukhyn V.S., Smyslov A.M., Borovskoi S.M. Mody fytsy rovanye poverkhnosty detalei HTD po uslovyiam ekspluatatsyy. Moskva: Mashynostroenye, 1995 [in Russian].
5. Korotaev A.D., Moshkov V.Y., Ovchinnikov C.V., Pinjin Y.P., Savosttikov V.M., Tyumentsev A.N. Nanostrukturnye i nanocompozitnye sverhtverdye pokryitija. Fizicheskaja me zomekhanika. 2005, 8(5): 103-116 [in Russian].
6. Belous V.A., Vasiljev V.V., Goltvjanitsa S.K., Goltvjanitsa V.S., Zadneprovskiy Y.A., Kovalenko V.I., Kuprin A.S., Lomino N.S., Luchaninov A.A., Marinin V.G., Ovcharen ko V.D., Reshetnjak E.N., Strelnitskiy V.E., Tol matche va G.N. Abrazivnaja i kavitatsionnaja stoikost TiN pokrytiy legirovanyh Al, Si, Y. Vestnik dvigatelestroenija. 2012, 1(26): 201-205 [in Ukrainian].
7. Belous V.A., Zadneprovskiy Y.A., Lomino N.S., Sobol O.V. Rol argona v gazovoy smesi s azotom pri poluchenii nitridnyih kondensatov sistemy Ti-Si-N v vakuumno-dugovyih protsessah osazhdeniya. Zhurnal tehnicheskoy fiziki. 2013, 83(7): 69-76 [in Ukrainian].
8. Kunchenko V.V., Andreev A.A. Karbonitridy titana, polu chennyie vakuumno-dugovyim osazhdeniem. Voprosy atomnoy nauki i tehniki, Ser. «FRP i RM». 2001, 79(2): 116-120 [in Ukrainian].
9. Roos J.R., Selis О.Z., Vancoille E., Veltrop H., Boelens S., Jugblut F., Ebberink J., Homberg H. Inter-relationship between processing coating properties and functional properties of steered arc physically vapour deposited (TiAl)N and (TiNb)N coatings. Thin Solid Films. 1990, 193/194: 547-556.
https://doi.org/10.1016/S0040-6090(05)80064-1
10. Aksenov I.I., Khoroshih V.M., Lomino N.S., Ovcharenko V.D., Zadneprovskiy Y.A. Transformation of axial vacuum arc plasma flows into radialstream and their use in coating deposition. IEEE Trans. on Plasma Science. 1999, 27(4): 1026-1029. https://doi.org/10.1109/27.782275
11. Pfluger E., Schroer A., Voumard P., Donohue L., Munz W.-D. Influence of incorporation of Cr and Y on the Wear performance of TiAlN coatings at elevated temperatures. Surface and Coatings Technology. 1999, 115: 17-23. https://doi.org/10.1016/S0257-8972(99)00059-6
12. Bertonceello R., Casagrande A., Casarin M., Glisenti A., Lanzoni E., Mirenghi I., Tondello E. TiN and Ti(C, N) film characterisation and its relationship to tribological behavior. Surface and Interface Analysis. 1992, 18: 525-531. https://doi.org/10.1002/sia.740180712
13. Kovalenko V.I., Marinin V.G. Obladnannya dlya do slIdzhennya erozyiyi pokryttiv pri mikroudarnomu diyanni. Voprosy atomnoy nauki i tehniki, Ser. «FRP i RM». 1998, 5: 83-85 [in Ukrainian].
14. Kovalenko V.I., Marinin V.G. Prochnost poverhnostnyih sloev tsirkonievyih splavov i vakuumno-dugovyih pokryi tiy pri mikroudarnom vozdeystvii. Voprosy atomnoy nauki i tehniki, Ser. «Vakuum, chistye materialy, sverhprovodniki». 2008, 1: 77-80 [in Ukrainian].
15. Heinke W., Matthews A., Berg G., Friedrich C., Broszeit E. Evaluation of PVD nitride coatings, using impact, scratch and Rockwell-C adhesion tests. Thin Solid Films. 1995, 270: 431-438.
https://doi.org/10.1016/0040-6090(95)06934-8
16.Parsons N.C. The development of large wetsteam tur bines. Trans. North East Coast institutions of Engineers and shipbilders. 1972, 89: 31-42.