1(5)12

Наука та інновації. 2001. Т.1. № 5. С. 132-149
https://doi.org/10.15407/scin1.05.132

O. M. Karpash1, Ya. M. Zinchak1, P. Ya. Krynychnyi2
1 Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk
2 RPC “Zond”, Ivano-Frankivsk

 

Methods and Means of Technical Condition Evaluation of Drilling and Petroleum Equipment

Section: Innovations in Production and Transportation of Natural Gas
Language: Ukrainian
Abstract: The results of long-term theoretical and experimental studies on the scientific base development for design of means and technologies of non-destructive testing (NDT) and evaluation of drilling and petroleum equipment and tools are reviewed. The complex approach for operational safety maintenance of the equipment and tools by scientific, technical, methodical and personnel provision of the NDT services in the petroleum industry is considered.
Key words: non-destructive testing, technical evaluation, drilling equipment, petroleum equipment.

References:
1. Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 11.06.2003. N 351-p "Pro shvalennja Koncepcii' Derzhavnoi' programy zabezpechennja tehnologichnoi' bezpeky v osnovnyh galuzjah ekonomiky" [in Ukrainian].
2. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 8.10.2004. N 1331 "Pro zatverdzhennja Derzhavnoi' naukovo-tehnichnoi' programy "Resurs" [in Ukrainian].
3. Informacija pro pershe zasidannja Mizhvidomchoi' komisii' z pytan' naukovo-tehnologichnoi' bezpeky pry Radi nacional'noi' bezpeky i oborony Ukrai'ny vid 14.02.02. Oficijna veb-storinka RNBO Ukrai'ny (http://www.rainbow.gov.ua) [in Ukrainian].
4. Mehanika rujnuvannja i micnist' materialiv. V posibnyku: Pid zagal'noju red. V. V. Panasjuka. Kyiv: Nauk. dumka, 1988, 5: Nerujnivnyj kontrol' i tehnichna diagnostyka. Pid red. Z. T. Nazarchuka. L'viv: Fizyko-mehanichnyj instytut im. G. V. Karpenka NAN Ukrai'ny, 2001 [in Ukrainian].
5. Krynychnyj P. Ja., Karpash O. M., Kijko L. M. Ul'trazvukova defektoskopija rizevyh z'jednan' obvazhnenyh buryl'nyh trub v zibranomu stani. Metody ta prylady kontrolju jakosti. 2000, 6:9–12 [in Ukrainian].
6. Karpash O. M., Kijko L. M. Algorytm rozrahunku parametriv sposobu kontrolju konichnyh z'jednan'.: V zb. "Fizychni metody ta zasoby kontrolju seredovyshh, materialiv ta vyrobiv". Kyi'v-L'viv: Leotest, 2001: 12–15 [in Ukrainian].
7. Bilyk S. F. Germetichnost' i prochnost' rez'bovyh soedinenij trub neftjanogo sortamenta. M.: Nedra, 1981 [in Russian].
8. Berezovskij L. B., Himchenko N. V. O prohozhdenii ul'trazvukovyh kolebanij cherez naprjazhennuju sloistuju sredu: V sb. nauchn. Trudov NIIHIMMAShA. M.: Himicheskoe mashinostroenie, Vyp. 67, 1974: 140–157 [in Russian].
9. Himchenko A. V., Bobrov V. A. Nerazrushajushhij kontrol' v himicheskom i neftjanom mashinostroenii. M.: Mashinostroenie, 1978 [in Russian].
10. A. s. 1728782 Sposob ul'trazvukovogo kontrolja kachestva sborki soedinenij s natjagom. Karpash O. M. 1992, BI 15 [in Russian].
11. Bashtannikov L. A. Nerazrushajushhij kontrol' buril'nyh i obsadnyh kolonn v praktike otechestvennogo i zarubezhnogo burenija. M.: VNIIJegazprom, 1988 (Obz.inform. Ser. Burenie gazovyh i gazokondensatnyh skvazhin, vyp. 1) [in Russian].
12. Miheev M. N., Gorkunov Je. S. Magnitnye metody strukturnogo analiza i nerazrushajushhego kontrolja. M: Nauka, 1993 [in Russian].
13. Gorkunov Je. S. Magnitnye pribory kontrolja struktury i mehanicheskih svojstv stal'nyh i chugunnyh izdelij (obzor). Defektoskopija. 1992, 10:3–35 [in Russian].
14. Sandovskij V. A., Uvarov A. I. K voprosu ob opredelenii velichiny zerna vihretokovym metodom. Defektoskopija. 1997, 10:42–43 [in Russian].
15. Gerasimov V. G., Pokrovskij A. D., Suhorukov V. V. Nerazrushajushhij kontrol'.: V kn. 3. Jelektromagnitnyj kontrol': Prakt. posobie. Pod. red. V. V. Suhorukova. M.: Vysshaja shkola, 1992 [in Russian].
16. Molodec'kyj I. A. Vyznachennja fizyko-mehanichnyh harakterystyk naftogazovogo instrumenta. Metody ta prylady kontrolju jakosti. 1997, 1:65–66 [in Ukrainian].
17. Akusticheskie metody kontrolja fiziko-mehanicheskih svojstv materialov. Obzor. Zavodskaja laboratorija. 1977, 10:1215–1222 [in Russian].
18. Krynychnyj P. Ja., Molodec'kyj I. A. Prylad dlja kontrolju fizyko-mehanichnyh harakterystyk trub naftovogo sortamentu SIGMA-5T. Metody ta prylady kontrolju jakosti. 1998, 2:9–10 [in Ukrainian].
19. Nacional'na programa "Nafta i gaz Ukrai'ny" do 2010 roku. Kyiv: 1993 [in Ukrainian].
20. Karpash O. M., Krynychnyj P. Ja., Molchanov M. O. Peresuvna ustanovka dlja kompleksnogo NK naftogazovogo instrumenta ta obladnannja. V zb. "Fizychni metody ta zasoby kontrolju seredovyshha materialiv", vyp. 5, Kyi'v-L'viv, 2000: 28–31 [in Ukrainian].
21. Karpash O. M., Kryzhanivskij E. I., Molodeckij I. A. Nerazrushajushhij kontrol' i tehnicheskaja diagnostika burovogo i neftepromyslovogo oborudovanija. XII International scientific-technical conference, Cracow. 21–22 June, vol. 1, 2001: 205–208 [in Russian].
22. Karpash O. M., Danyljak Ja. V., Molodec'kyj I. A., Molchanov M. O. Stacionarna ustanovka "Sot-1" dlja avtomatyzovanogo NK stanu obsadnyh trub. Tehn. Dyagnostyka. 1999, 4:80–83 [in Ukrainian].
23. Karpash O. M., Krynychnyj P. Ja., Kozoriz A. V. Avtomatyzovanyj kompleks nerujnivnogo kontrolju burovogo instrumenta AKNK-1. Metody ta prylady kontrolju jakosti. 2000, 6:15–18 [in Ukrainian].
24. Karpash O. M., Il'nickij J. V., Stepura A. I. Ul'trazvukovoe ustrojstvo dlja izmerenija kontaktnyh davlenij. A.s. N 1746297 /SSSR/ BI N25,1992 [in Russian].
25. Karpash O. M., Daniljak Ja. B., Kijko L. N. Sposob razborki zamkovyh soedinenij buril'nyh trub. Patent Ukraini, 2362 [in Russian].
26. Karpash O. M., Krynychnyj P. Ja, Molchanov M. O., Viskov O. V. Mobil'ni zasoby kompleksnogo kontrolju jakosti truby. Materialy 6-oi' Mizhnarodnoi' konferencii' "Nafta i gaz 2000". Ivano-Frankivs'k, 2000: 206–208 [in Ukrainian].
27. Karpash O. M., Bazhaluk Ja. M., Molchanov N. O., Smereka A. S. Sposob ul'trazvukovogo kontrolja kontaktnyh naprjazhenij. A.s. 1719980, BI 14, 1992 [in Russian].
28. Karpash O. M., Zinchak Ja. M., Daniljak Ja. B., Kijko L. N. Sposob razborki zamkovyh soedinenij buril'nyh trub. Patent RF 2039201 [in Russian].
29. Karpash O. M., Krynychnyj P. Ja. Prylady dlja bezperervnogo vymirjuvannja tovshhyny stinky metalokonstrukcii'. Materialy konferencii' "Suchasni prylady, metody i tehnologii' nerujnivnogo kontrolju". Ivano-Frankivs'k, 1996: 59–60 [in Ukrainian].
30. Karpash O. M. Sposob ul'trazvukovogo kontrolja kachestva sborki soedinenij s natjagom. A.s. 1728782 /SSSR/ BI 23, 1992 [in Russian].
31. Karpash O. M., Futerko L. B., Molchanov N. A., Zinchak Ja. M. Ustrojstvo dlja ul'trazvukovogo kontrolja trub s vnutrennej storony. A.s. 1610367 /SSSR/ BI 44, 1990 [in Russian].
32. Karpash O. M., Kovaliv B. I. Ustrojstvo nerazrushajushhego kontrolja cilindricheskih izdelij. A.s. 1783417/SSSR/ BI 47, 1992 [in Russian].
33. Karpash O. M., Kovaliv B. I. Ustrojstvo nerazrushajushhego kontrolja cilindricheskih izdelij. A.s. 1783417/SSSR/ BI 47, 1992 [in Russian].