1(3)02

Nauka innov. 2005, 1(3):34-50
https://doi.org/10.15407/scin1.03.034

I. V. Sergienko, V. S. Deineka
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics, NAS of Ukraine, Kyiv

 

Information Technology for Investigation of Processes in Multicomponent Ground Media and Optimal Control of their States

Section: Scientific and Technical Innovative Projects of National Academy of Sciences of Ukraine
Language: Ukrainian
Abstract: The paper considers an IT used for investigation of complicated effects in multicomponent ground media with inclusions. An IT is based on new mathematical models (new classes of problems with discontinuous solutions) of description of different processes in multicomponent ground media with inclusions and on higher-order accuracy numerical methods of their solution under a large volume of completely-connected data. The technology is used for an intelligent SCIT cluster family. The problems of optimal control of the above-mentioned states are investigated.
Key words: IT, intelligent SCIT cluster family, multicomponent ground media, higher-order accuracy numerical methods, large volume of completely-connected data, optimal control of the states of distributed systems.

References:
1. Dejneka V.S., Sergienko I.V. Modeli i metody reshenija zadach v neodnorodnyh sredah. Kiev: Nauk. dumka, 2001 [in Russian].
2. Sergienko I.B., Dejneka V.S. Zadachi s uslovijami soprjazhenija i vychislitel'nye shemy povyshennogo porjadka tochnosti ih diskretizacii. Praci Ukrains'kogo matematichnogo kongresu 2001. Kyiv: In-t matematiki NANU, 2002:106–120 [in Russian].
3. Sergijenko I.B., Dejneka V.S. Zadachi transmisii' z neodnoridnymy golovnymy umovamy sprjazhennja ta vysokotochni chysel'ni algorytmy i'h dyskretyzaci. Ukr. matem. Zhurn, 2002, 54(2):258–275 [in Ukrainian].
4. Sergienko I.B., Dejneka V.S. Chislennoe modelirovanie nelinejnyh nestacionarnyh processov s razryvnymi harakteristikami polej. Kibernetika i sistem. Analiz, 1999, 3:3–13 [in Russian].
5. Sergienko I.B., Dejneka V.S. Zadachi s uslovijami soprjazhenija i vysokotochnye vychislitel'nye algoritmy ih diskretizacii. Kibernetika i sistem. Analiz, 1999, 6:100–124 [in Russian].
6. Sergienko I.V., Dejneka V.S. Modeli s uslovijami soprjazhenija i vysokotochnye metody ih diskretizacii. Kibernetika i sistem. Analiz, 2000, 1:110–131 [in Russian].
7. Dejneka V.S., Sergienko I.V. Optimal'noe upravlenie neodnorodnymi raspredelennymi sistemami. Kiev: Nauk. dumka, 2003 [in Russian].
8. Sergienko Ivan V., Deineka Vasyl S. Optimal Control of Distributed Systems with Conjugation Conditions. New York: Kluwer Akademic Publishers, 2005 [in English].
9. Sergienko I.V., Dejneka V.S. O chislennom reshenii zadachi dinamicheskoj teorii uprugosti dlja tel so sredotochennymi massami. Prikl. Mehanika, 2004, 40(12):65–75 [in Russian].
10. Sergijenko I.B., Dejneka V.S. Vysokotochni algorytmy rozv'jazannja spektral'nyh zadach z vlasnymy znachennjamy v umovah sprjazhennja ta v krajovyh umovah. Dop. NAN Ukrai'ny, 2001, 2:74–80 [in Ukrainian].
11. Sergienko I.V., Dejneka V.S. O sushhestvovanii edinstvennogo obobshhennogo reshenija kvazilinejnogo jellipticheskogo uravnenija s uslovijami soprjazhenija. Dop. NAN Ukraini, 2002, 4:72–82 [in Russian].
12. Sergienko I.V., Dejneka V.S. Vychislitel'nye algoritmy dlja uslovno korrektnoj zadachi progibov sostavnoj balki. Dop. NAN Ukraini, 2002, 4:77–82 [in Russian].
13. Sergienko I.B., Dejneka V.S. O chislennom issledovanii progibov sostavnoj tonkoj plastiny. Dop. NAN Ukraini, 2003, 6:52–58 [in Russian].
14. Sergienko I.B., Dejneka V.S. Modelirovanie processov, opisyvaemyh jelliptiko-parabolicheskimi sistemami s uslovijami soprjazhenija. Probl. upravlenija i informatiki, 2000, 3:57–75 [in Russian].
15. Sergienko I.B., Dejneka V.S. Visokotochnye vychislitel'nye algoritmy issledovanija psevdoparabolicheskih raspredelennyh sistem s uslovijami soprjazhenija. Dop. NAN Ukraini, 2003, 7:73–81 [in Russian].
16. Sergienko I.V., Dejneka V.S. O chislennom reshenii spektral'noj zadachi issledovanija ustojchivosti i sobstvenyh kolebanij sostavnyh sterzhnej. Prikl. Mehanika, 2002, 38(11):124–132 [in Russian].
17. Sergienko I.B., Dejneka V.S. Chislennoe modelirovanie dinamicheskih processov, opisyvaemyh psevdogiperbolicheskim uravneniem s uslovijami soprjazhenija. Probl. upravlenija i informatiki, 2004, 1:61–70 [in Russian].
18. Sergienko I.B., Dejneka V.S. Kompleksnoe optimal'noe upravlenie termonaprjazhennym sostojaniem sostavnogo tela. Kibernetika i sistem.analiz, 2004, 3:43–61 [in Russian].
19. Sergienko I.B., Dejneka V.S. Optimal'noe upravlenie kvazistaticheskim naprjazhenno-deformirovannym sostojaniem sostavnogo tela. Probl. upravlenija i informatiki, 2004, 4:58–79 [in Russian].
20. Sergienko I.B., Dejneka V.S., Kalynjuk N.A. i dr. Avtomatizirovannaja dialogovaja sistema NADRA-D i issledovanija processov v mnogokomponentnyh sredah. Probl. Programmirovanija, 2004, 2–3:520–533 [in Russian].
21. Sergienko I.B., Dejneka V.S., Kalynjuk N.A. i dr. Avtomatizirovannyj kompleks NADRA dlja issledovanija processov v mnogokomponentnyh sredah. Kiev, 2002 [in Russian].
22. Dejneka V.S., Vjeshhunov V.V. Systema avtomatyzovanogo rozrahunku procesiv u tryvymirnyh bagatokomponentnyh seredovyshhah NADRA 3D. Materialy konferencii' "Dynamika, micnist' i nadijnist' sil's'kogospodars'kyh mashyn", 4–7 zhovtnja 2004. Ternopil': Ternopil's'kyj derzhavnyj tehnichnyj universytet im. Ivana Puljuja, 2004:138–144 [in Ukrainian].
23. Dejneka V.S., Baran I.O. Avtomatyzovana systema DIFUS dlja rozrahunku procesiv dyfuzii' v neodnoridnyh seredovyshhah. Vymirjuval'na ta obchysljuval'na tehnika v tehnologichnyh procesah, 2002, 2:111–115 [in Ukrainian].