1(2)08

Nauka innov. 2005, 1(2):110-116
https://doi.org/10.15407/scin1.02.110

V.P. Garam1, A.O. Pashko2
1 Central Research Institute of Navigation and Control, Kyiv
2 Department of Information Systems and Technology, European University, Kyiv

 

Modern Control of Agrotechnical Processes in the Plant Growing

Section: Scientific Basis of Innovation Activity
Language: Ukrainian
Abstract: It is considered productivity increasing possibility of growing which is one of main agriculchal production branches by control growing production process date technology. It is shown, that date technology installation in plant growing is present process control in manufacture. It is essential increasing of plant productivity with small expenditure, improvement other plant significant.
Key words: plant growing, information technologies, forming of the yield, control, informatization.

References:
1. Vojtjuk D.G., Aniskevych L.V. ta in. Metody realizacii' systemy tochnogo zemlerobstva. Naukovyj visnyk Nacional'nogo agrarnogo universytetu, 1998, 9 [in Ukrainian].
2. Kravchuk V.I., Baranov G.L. Tehnichni problemy tochnogo zemlerobstva v Ukrai'ni. Visnyk agrarnoi' nauky, 2000, 9 [in Ukrainian].
3. Romashhenko M.I. ta in. Konceptual'ni zasady organizacii' informacijnogo zabezpechennja tochnogo zemlerobstva na meliorovanyh zemljah. Visnyk agrarnoi' nauky, 2002, 4 [in Ukrainian].
4. Ushkarenko V.O., Miheev E.K. Sistema tochnogo zemlerobstva jak ob'ekt upravlinnja. Visnik agrarnoi nauki, 2002, 4 [in Ukrainian].
5. Pogorilyj L.V., Pashko A.O. ta in. Koncepcija stvorennja gnuchkyh tehnichnyh system i kerovanogo ekofil'nogo zemlerobstva. Tehnika APK, 2003, 8 [in Ukrainian].
6. Koshovyj A.A. Informatyzacija — vazhlyvyj rezerv pidvyshhennja produktyvnosti roslynnyctva. Tezy dopovidi na Mizhnarodnij naukovo-tehnichnij konferencii' UkrNDIPVT, 2003 [in Ukrainian].
7. Dmitrenko V.P. Metodicheskoe posobie po analizu i kolichestvennoj ocenke agrometeorologicheskih uslovij vyrashhivanija zernovyh kul'tur. L.: GMI, 1980 [in Russian].