10(5)05

Nauka innov. 2014, 10(5):40-48
https://doi.org/10.15407/scin10.05.040

Моргун В.В., Гаврилюк М.М., Оксьом В.П., Моргун Б.В., Починок В.М.
Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, Київ

 

Впровадження у виробництва нових, стійких до стресових факторів, високопродуктивних сортів озимої пшениці, створених на основі використання хромосомної інженерії та маркер-допоміжної селекції

Розділ: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: українська
Анотація: Наведено результати досліджень, проведених в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України в 2013 р. Охарактеризовано сучасний стан селекції, насінництва та сортових ресурсів стратегічної для нашої держави культури — озимої м’якої пшениці. Наведено конкретні приклади, за допомогою яких суттєво розширено посівні площі сортів-інновацій на території України та вперше розпочато роботу по впровадженню їх у виробництво країн ближнього зарубіжжя.
Ключові слова: озима пшениця, сорт, генетичний потенціал, селекція, насінництво, житньо-пшенична транслокація, інновація.

Повний текст (PDF)