8(1)09

Nauka innov. 2012, 8(1):89-111
https://doi.org/10.15407/scin8.01.089

G.O.Androshchuk
Intellectual Property Research Institute of the National Academy of law Sciences of  Ukraine, Kyiv

 

Economic and Legal Analysis of Relation Regulations in the Sphere of Employee’s Invention

Section: The World of Innovations
Language: Ukrainian

Full Text (PDF)

References:

1. Androshhuk G.A., Rabotjagova L.Y. Patentnoe pravo: pravovaja ohrana yzobretenyj: Ucheb. posobye. 2-e yzd., pererab. y dop. Kyiv: MAUP, 2001 [in Ukrainian].
2. Intelektual'na vlasnist' u formuvanni innovacijnoi' ekonomiky Ukrai'ny: problemy zakonodavchogo zabezpechennja ta derzhavnogo reguljuvannja.  Avtor-uporjadnyk: G.O. Androshhuk. Kyiv: Parlaments'ke vyd-vo, 2010. 384 s. [in Ukrainian].
3. Androshhuk G.A. Institut sluzhebnogo izobretenija v patentnom prave. SShA  Biznes-Inform. 1977. No. 18. S. 1-17 [in Russian].
4. Ivanova I. Voznagrazhdenie za sluzhebnoe izobretenie. IS. Promyshlennaja sobstvennost'. 2005. No. 12. S. 37-2 [in Russian].
5. Androshhuk G.O. Pravove reguljuvannja sluzhbovyh vynahodiv (porivnjal'nyj analiz zarubizhnogo zakonodavstva ta pravozastosovnoi' praktyky). Intelektual'na vlasnist' v Ukrai'ni: problemy teorii' i praktyky.  Zb. nauk. statej za zag. red. Ju.S. Shemshuchenka, Ju.L. Boshyc'kogo. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. Korec'kogo NANU, 2002. 424 s. [in Ukrainian].
6. Kaz'mina S.A. Sluzhebnye izobretenija: konflikt i balans interesov: (Sistema pravovoj ohrany izobretenij na predprijatii).  S.A. Kaz'mina. Moskva: INIC PATENT, 2010. 184 s. [in Russian].
7. Jaroshevs'ka T. Ponjattja sluzhbovogo vynahodu. Pravo Ukrai'ny. 2005. No. 6. S. 84-86 [in Ukrainian].
8. Androshhuk G.A. Pravovoe regulirovanie sluzhebnyh izobretenij v Germanii.  Biznes Inform. 1997. No. 19.  S. 12-15 [in Russian].
9. Myoshi Y. Getting Your Invention Reward System Right. Managing Intellectual Property, Supplement. Japan IP, Focus, 2005  www.managingip.com.
10. Final decision on a case of dispute over the attribution of the patent right (case law report from China).  IPAP. 1992. No. 36. P. 69-71.
11. Hang Kunyi. The implementing regulations of the patent law of the People’s Republic of China. Ind. Prop. 1985. No. 3. P. 112-113.
12. Who Owns an Invention? IP Review Online  www. cpglobal.com ip-review-online 1112 who_owns_an_invention.
13. Patent case review 2004. When do employees’ inventions belong to their employers?  www.mallesons.com publi ca tions alerts Patents_Alerts 7860135w.htm.
14. Case Law on Employee Invention Compensation. Korea (South)  www.ladas.com BULLETINS 2006.